پرسه در خاك غريبه
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
نويسنده:احمد دهقان
ناشر:
كتاب نيستان
242 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 1200 نسخه 1 -588-337-964-978
978-964-337-588-1
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :130000 ريال
كد ديويي:8fa3.62
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

سپيدپوشان آسماني
موضوع:
بيمارستان مرسلين (شيراز)
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - شهيدان
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
شهيدان - ايران - شيراز
شيران - بمباران، 1366
پديدآورنده:
گردآورنده:طاهره فريد
ويراستار:حميد اكبرپور
ناشر:
كلك باران
446 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 3 -7-94153-600-978
978-600-94153-7-3
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :100000 ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب:
مجموعة حاضر، معرّفي‌نامة مختصر هفده تن از شهداي بيمارستان مسلمين بهداري نيروي دريايي است كه با همكاري پرسنل بيمارستان مسلمين و فرماندهي بهداري نيروي دريايي سپاه و براساس حقايق نقل شده از سوي آنان گردآوري شده است. مطالب اثر در سه فصل تدوين شده كه فصل نخست به شرح داستان بمباران بيمارستان مسلمين به دست رژيم بعثي عراق در سال 1366 اختصاص دارد. در فصل دوم، شهداي بهداري نيروي دريايي سپاه و بمباران بيمارستان مسلمين معرّفي شده‌اند. فصل سوم، دربردارندة مجموعه خاطرات پزشكان و پيراپزشكان نيروي دريايي سپاه از دوران دفاع مقدّس است.

عكاسي در جنگ
موضوع:
عكاسي
پديدآورنده:
نويسنده:سعيد جان‌بزرگي
ويراستار:تبسم آتشين‌جان
ناشر:
روايت فتح
140 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 1100 نسخه 3 -27-7529-964-978
978-964-7529-27-3
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :50000 ريال
كد ديويي:770.9
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

قرارداد كنسرسيوم نفت 1333
موضوع:
نفت - ايران - قراردادها
نفت - صنعت و تجارت - ملي شدن
پديدآورنده:
نويسنده:حسين زحمتكش
ناشر:
رودگون
344 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 8 -7-93953-600-978
978-600-93953-7-8
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :150000 ريال
كد ديويي:338.273830955
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

ققنوس جنوب: خاطراتي از مقاومت و ايثار مردم قهرمان دزفول در دفاع مقدس
موضوع:
هاشمي، علي، 1340 - 1367
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - شهيدان - سرگذشتنامه
پديدآورنده:
نويسنده:غلامحسين سخاوت
ناشر:
گلگشت
94 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 500 نسخه 5 -62-5948-964-978
978-964-5948-62-5
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :38000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

مختارات من النصوص الثقافيه باللغه العربيه (گزيده متون فرهنگي به زبان عربي)
موضوع:
ادبيات عربي - راهنماي آموزشي (عالي)
زبان عربي - صرف و نحو - راهنماي آموزشي (عالي)
ادبيات عربي - آزمونها و تمرينها (عالي)
زبان عربي - صرف و نحو - آزمونها و تمرينها (عالي)
ادبيات عربي - مجموعه‌ها
پديدآورنده:
نويسنده:بهرام اماني
نويسنده:سيداسماعيل حسيني‌اجدادنياكي
ناشر:
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 300 نسخه 8 -922-530-964-978
978-964-530-922-8
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :45000 ريال
كد ديويي:892.7076
زبان كتاب:عربی
محل نشر:تهران - تهران

مستند جنگي: نگاهي به فيلم‌هاي مستند جنگي ايران و جهان
موضوع:
فيلمهاي جنگي
سينماي مستند
فيلمهاي جنگي - ايران
سينماي مستند - ايران
پديدآورنده:
نويسنده:علي آقابابايي
ويراستار:معصومه دلال‌فرشيدي
ناشر:
روايت فتح
120 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 1100 نسخه 4 -59-7529-964-978
978-964-7529-59-4
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :55000 ريال
كد ديويي:791.43658
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

مقاومت شرهاني مجموعه خاطراتي از جنگ تحميلي
موضوع:
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
پديدآورنده:
نويسنده:محمدمسعود بهمني
ناشر:
نظري
144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 1200 نسخه 0 -003-289-600-978
978-600-289-003-0
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :55000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

والزيتون: مجموعه شعر مقاومت
موضوع:
شعر فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
شاعر:حسين شكربيگي
ناشر:
ساقي
72 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1100 نسخه 8 -65-6128-600-978
978-600-6128-65-8
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :25000 ريال
كد ديويي:8fa1.62
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

يادداشت‌هاي محرمانه‌ي كنسولگري انگلستان در سيستان و قاينات
موضوع:
ايران - روابط خارجي - انگلستان - اسناد و مدارك
جنگ جهاني اول، 1918 - 1914 - ايران - اسناد و مدارك
انگلستان - روابط خارجي - ايران - اسناد و مدارك
سيستان
قاين
پديدآورنده:
به‌اهتمام:محمود رفيعي
مترجم:محمود فاضلي‌بيرجندي
ناشر:
هيرمند
392 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 1 - 1000 نسخه 1 -318-408-964-978
978-964-408-318-1
تاريخ نشر:26/01/93
قيمت پشت جلد :250000 ريال
كد ديويي:327.55022
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب:
كتاب حاضر، نخستين مجموعه از برگردان فارسي گزارش‌هاي هفتگي است كه كنسولگري انگلستان در سيستان و قاينات در خلال سال‌هاي جنگ جهاني اوّل تهيّه كرده و براي دولت متبوع خود ارسال كرده است. اين گزارش‌ها، نكته‌هاي فراواني دربارة مسايل مختلف، از رخدادهاي سادة محلّي تا اوضاع سياسي و حكومت ولايت و ... دارد. اين گزارش‌ها، علاوه بر اينكه طبقه‌بندي محرمانه داشته، از نظر محتوا هم تابع طبقه‌بندي مخصوص است. در برگردان اين مجموعه، تلاش شده تا با رجوع به منابع مكتوب يا با پژوهش‌هاي ميداني و گفتگو با آگاهان، اطّلاعات ديگري گردآوري شود كه به تقويت متن انجاميده است.

 

بررسي پيوندها و نيروهاي اجتماعي در ايران
موضوع:
فرهنگ ايراني
ايران - زندگي فرهنگي - قرن 14
ايران - اوضاع اجتماعي - قرن 14
پديدآورنده:
نويسنده:منوچهر محسني
نويسنده:پرويز صالحي
ناشر:
يادداشت
248 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 - 1000 نسخه 0 -59-6297-600-978
978-600-6297-59-0
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :120000 ريال
كد ديويي:955.0072
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

تاريخ فرهنگ و تمدن شرق گيلان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
موضوع:
گيلان - شاهان و فرمانروايان
گيلان - تاريخ - ايران
ايران - تاريخ - انقلاب مشروطه، 1327 - 1324 ق. - گيلان
ايران - تاريخ - پهلوي، 1357 - 1304
پديدآورنده:
نويسنده:خليل سليمي
ناشر:
نظري
600 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 8 -036-289-600-978
978-600-289-036-8
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :180000 ريال
كد ديويي:955.23
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب:
در پژوهش حاضر، تلاش شده تا با تمركز بر روستاي «خميرمحلّه»، به عنوان يك واحد اجتماعي كوچك دهقاني، به جزئيات فرهنگ و تمدّن شرق گيلان پرداخته شود. روستاي خميرمحلّه در 12 كيلومتري جنوب شهرستان «رودسر» قراردارد. نگارنده در اين پژوهش، شالودة نظام اجتماعي ارباب و رعيتي در شرق گيلان را بيشتر در محدودة زماني انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي مورد نقد و بررسي قرارداده است.

حاكمان ايران
موضوع:
ايران - شاهان و فرمانروايان - تاريخ
ايران - تاريخ
پديدآورنده:
نويسنده:نورمحمد مجيدي‌كرائي
ناشر:
يادداشت
732 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1(فهرست تمام مجلدات ) - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 - 1000 نسخه 2 -39-6297-600-978
978-600-6297-39-2
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :350000 ريال
كد ديويي:955.00922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

حاكمان ايران
موضوع:
ايران - شاهان و فرمانروايان - تاريخ
ايران - تاريخ
پديدآورنده:
نويسنده:نورمحمد مجيدي‌كرائي
ناشر:
يادداشت
670 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2(فهرست تمام مجلدات ) - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 - 1000 نسخه 8 -40-6297-600-978
978-600-6297-40-8
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :350000 ريال
كد ديويي:955.00922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

حاكمان ايران
موضوع:
ايران - شاهان و فرمانروايان - تاريخ
ايران - تاريخ
پديدآورنده:
نويسنده:نورمحمد مجيدي‌كرائي
ناشر:
يادداشت
2260 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3(فهرست تمام مجلدات ) - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 - 1000 نسخه 5 -41-6297-600-978
978-600-6297-41-5
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :350000 ريال
كد ديويي:955.00922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

سلام بر ابراهيم: زندگينامه و خاطرات شهيد ابراهيم هادي
موضوع:
هادي، ابراهيم، 1336 - 1361
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - شهيدان - سرگذشتنامه
شهيدان - ايران - سرگذشتنامه
پديدآورنده:
نويسنده: گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي
ناشر:
شهيد ابراهيم هادي
240 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 - 2500 نسخه 4 -1-93917-600-978
978-600-93917-1-4
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :56000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

مسافر كربلا: زندگينامه و خاطرات شهيد عليرضا كريمي
موضوع:
كريمي، عليرضا، 1345 - 1362
شهيدان - ايران - بازماندگان - خاطرات
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - شهيدان - سرگذشتنامه
پديدآورنده:
نويسنده: گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي
ناشر:
شهيد ابراهيم هادي
96 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 4 - 2500 نسخه 1 -2-93917-600-978
978-600-93917-2-1
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :35000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

يادداشت‌هاي آسماني: چهل يادداشت و متن عاشقانه و ادبي از شهدا
موضوع:
شهيدان - ايران - آثار و نوشته‌ها
شهيدان - ايران - وصيتنامه‌ها
پديدآورنده:
ناشر:
شهيد ابراهيم هادي
256 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 3000 نسخه 6 -7-93917-600-978
978-600-93917-7-6
تاريخ نشر:27/01/93
قيمت پشت جلد :60000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

 

آخرين نگاه: خاطرات رزمندگان پر افتخار استان خوزستان
موضوع:
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
پديدآورنده:
تدوين:سيدفريد موسوي
ناشر:
گلگشت
106 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 500 نسخه 8 -61-5948-964-978
978-964-5948-61-8
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :38000 ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران


انقلاب اسلامي به روايتي ديگر
موضوع:
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357
محمدرضاپهلوي، شاه ايران، 1359 - 1298
واقعه طبس، 1359
پديدآورنده:
نويسنده:غلامرضا خاركوهي
ناشر:
كتابخانه پيرداد
176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1500 نسخه 5 -0-92394-600-978
978-600-92394-0-5
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :50000 ريال
كد ديويي:955.083
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب:
نگارنده در اين اثر، طيّ گفتارهايي به بررسي مستند بخش‌هايي از تاريخ انقلاب اسلامي ايران پرداخته است. گفتار نخست، شامل يكي از مهم‌ترين موضوعات تاريخ معاصر - اثبات بعد مكتبي انقلاب اسلامي - است. اين تحليل، با استفاده از نظريات دكتر بهشتي تدوين شده است. در گفتار دوم، زمينه‌هاي قيام حضرت امام خميني (ره) در فاصلة سال‌هاي 1341 تا 1343 مورد بررسي قرارگرفته است. تحليل وقايع پس از فرار شاه،‌ تجاوز نظامي آمريكا به صحراي طبس و ...، از ديگر موضوعات مطرح شده در اين كتاب است.

اين مردم نازنين
موضوع:
كيانيان، رضا، 1330 - خاطرات
بازيگران - ايران - خاطرات
پديدآورنده:
نويسنده:رضا كيانيان
ناشر:
مشكي
168 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 9 - 2000 نسخه 4 -30-8765-964-978
978-964-8765-30-4
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :140000 ريال
كد ديويي:791.430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

بر بال فرشتگان: مجموعه زندگي‌نامه و وصاياي شهداي استان اردبيل در عمليات بدر
موضوع:
شهيدان - ايران - اردبيل (استان) - سرگذشتنامه
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - عمليات بدر
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - شهيدان - سرگذشتنامه
پديدآورنده:
به‌اهتمام:ايرج حامدي‌كلخوران
ويراستار:ساسان ناطق
ناشر:
محقق اردبيلي
208 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 2 -66-6554-600-978
978-600-6554-66-2
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:اردبيل - اردبيل

پرواز بي‌صدا: براساس زندگي واقعي يكي از اصحاب الشهداي دانشجويان دانشگاه خيام (محمد مهرجو)
موضوع:
مهرجو، محمد، 1365 - 1386
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - ميدانهاي جنگ
پديدآورنده:
نويسنده:محمود وضيع
ويراستار:روزبه خراسانيان
ناشر:
جهاني
160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 2000 نسخه 4 -39-6008-600-978
978-600-6008-39-4
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :80000 ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:خراسان شمالي - بجنورد

تأثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران در بيداري اسلامي مصر
موضوع:
بهار عربي، 2010 م
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - تاثير بر مصر
مصر - تاريخ - قرن 21 م. - جنبشها و قيامها
ايران - روابط خارجي - مصر
مصر - روابط خارجي - ايران
پديدآورنده:
نويسنده:حسين نصيرزاده
ناشر:
كديور
142 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 6 -32-5970-600-978
978-600-5970-32-6
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :80000 ريال
كد ديويي:955.083
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:گيلان - رشت

معرفي مختصر كتاب:
«بيداري اسلامي در شكل نوين خود، با انقلاب مردم تونس بر ضدّ حكومت بن‌علي آغاز شد. اين انقلاب به كشورهاي مصر، ليبي، يمن، بحرين و ديگر كشورهاي منطقه سرايت كرد. مهم‌ترين عامل وقوع اين انقلابات را بايد شكاف عظيم به وجودآمده بين ملّت و دولت دانست.» نگارنده در اين پژوهش، به بررسي تأثير انقلاب اسلامي ايران بر بيداري اسلامي كشور مصر پرداخته است. بر اين اساس، ابتدا با استفاده از ايدة شكاف بين ملّت و دولت، عوامل شكل‌گيري بيداري اسلامي را مورد بررسي قرارداده و سپس، به كنكاش پيرامون ريشه‌ها و روندهاي بيداري اسلامي در مصر پرداخته است. در پايان نيز، تأثير بيداري اسلامي بر جمهوري اسلامي ايران و تهديدها و چالش‌هاي به وجودآمده در اثر بيداري اسلامي را تحليل كرده است.

تاريخ شفاهي زندگي و مبارزات شهيد صادق اماني
موضوع:
اماني، صادق، 1309 - 1344
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - شهيدان
ايران - تاريخ - پهلوي، 1357 - 1320
پديدآورنده:
نويسنده:امين عزيزي
نويسنده:مجتبي سلطاني‌احمدي
ناشر:
مركز اسناد انقلاب اسلامي
382 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 2000 نسخه 7 -699-419-964-978
978-964-419-699-7
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :140000 ريال
كد ديويي:955.083092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

معرفي مختصر كتاب:
يكي از شخصيت‌هايي كه نقش مهم و چشم‌گيري در نهضت امام خميني (ره) دارد، «صادق اماني» است. اماني در دورة جواني با «سيّد مجتبي نوّاب صفوي» آشنا شد و به گروه فدائيان اسلام پيوست. با آغاز قيام امام خميني (ره)، اماني ضمن پذيرش مرجعيت ديني و سياسي ايشان، در مسير اهداف و سياست‌هاي امام خميني (ره) گام برداشت. كتاب حاضر، يكي از موضوعات طرح تدوين تاريخ انقلاب اسلامي است كه در مركز اسناد انقلاب اسلامي تدوين شده است. با توجّه به نقش تأثيرگذار و مؤثّر صادق اماني در بنيان‌گذاري هيئت‌هاي مؤتلفة اسلامي و وارستگي اخلاق ايشان، در اين اثر به بررسي عملكرد شهيد صادق اماني در قالب تاريخ شفاهي پرداخته شده است.

طومار سكوت: ناگفته‌هاي صفرعلي عالي‌نژاد با 1361 روز اسارت و بعد...
موضوع:
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - آزادگان - خاطرات
عالي‌نژاد، صفرعلي
پديدآورنده:
نويسنده:صفرعلي عالي‌نژاد
ناشر:
دانش امروز
218 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 500 نسخه 2 -02-7201-600-978
978-600-7201-02-2
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :50000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قزوين - قزوين
معرفي مختصر كتاب:
کتاب حاضر دربردارندة زندگي‌نامة نويسندة کتاب، «صفرعلي عالي نژاد» (1343ـ)، از روزهاي اسارت در اردوگاه‌هاي بعثي است. خاطرات ايشان در هفت فصل از زمان حضور در جبهه تا آزادي و بازنشستگي بازگو شده است. در پايان کتاب نيز اسناد و تصاويري از ايشان گنجانده شده است. کتاب با هدف ترويج فرهنگ ايثار و مقاومت و ترسيم فضاي جبهه و جنگ و روزهاي سخت اردوگاه تهيه شده است.

عروج سرخ
موضوع:
محمودي، كريم، 1344 - 1365 -
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - شهيدان - سرگذشتنامه
شهيدان - ايران - شيروان - بازماندگان - خاطرات
پديدآورنده:
گردآورنده:براتعلي فرهمندراد
گردآورنده:حيدر صابري‌امان‌آباد
نويسنده:قربان قربانيان
ناشر:
جهاني
60 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 2 -46-6008-600-978
978-600-6008-46-2
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :40000 ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:خراسان شمالي - بجنور

ماموريت در تهران: خاطرات ژنرال هايزر
موضوع:
هايزر، رابرت، 1924 م. - سفرها - ايران
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - دخالت ايالات متحده
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - خاطرات
ايران - روابط خارجي - ايالات متحده
ايالات متحده - روابط خارجي - ايران
پديدآورنده:
نويسنده:رابرت هايزر
مترجم:علي‌اكبر عبدالرشيدي
ناشر:
اطلاعات
320 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 7 - 1050 نسخه 7 -690-423-964-978
978-964-423-690-7
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :70000 ريال
كد ديويي:955.083092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

ناوك عشق: خاطرات آزاده‌ي سرافراز داوود گودرزي
موضوع:
گودرزي، داود، 1338
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - آزادگان - خاطرات
پديدآورنده:
نويسنده:داوود گودرزي
ناشر:
گلگشت
188 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 - 500 نسخه 1 -60-5948-964-978
978-964-5948-60-1
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :60000 ريال
كد ديويي:955.0843092
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

نبرد خيبر: نظري اجمالي بر زندگي‌نامه شهداي والامقام استان اردبيل در نبرد خيبر
موضوع:
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - اردبيل (استان) - سرگذشت‌نامه
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - عمليات خيبر
پديدآورنده:
نويسنده:بهنام سميعي
نويسنده:فاضل احدي
ناشر:
محقق اردبيلي
144 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 4 -33-6554-600-978
978-600-6554-33-4
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:اردبيل - اردبيل

نبيل: يادنامه اسوه صبر و استقامت سردار شهيد جانباز مجيد نبيل
موضوع:
نبيل، مجيد 1341 - 1392
جانبازان - ايران - خاطرات
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
پديدآورنده:
نويسنده:حسن شكيب‌زاده
ناشر:
دانش امروز
160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 2000 نسخه 4 -11-7201-600-978
978-600-7201-11-4
تاريخ نشر:30/01/93
قيمت پشت جلد :50000 ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:قزوين - قزوين

 


برچسب‌ها: کتابخانه
+ نوشته شده توسط ا.صحفی در 93/04/25 و ساعت 19 |
تصاویر جنگ ایران و عراق در موزهٔ لوور

http://www.tarikhirani.ir/fa/news/3/bodyView/4507

 

+ نوشته شده توسط ا.صحفی در 93/04/25 و ساعت 18 |
اولين مسابقه عكس مناسب‌سازي محيط شهري براي جانبازان، معلولين و سالمندان
موضوع:
معماري و معلولان - ايران - مسابقه‌ها
عكاسي - مسابقه‌ها
پديدآورنده:
مترجم:ايوب دبيري
طراح:پرويز بياني
ناشر:
موسسه نشر شهر
پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
شهرداري تهران، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
114 صفحه - خشتي (گالينگور) - چاپ 1 - 1500 نسخه 9 -91-2657-964-978
978-964-2657-91-9
تاريخ نشر:19/01/93
قيمت پشت جلد : ريال
كد ديويي:720.420955
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب: 

کتاب مصور حاضر، مشتمل بر 144 قطعه عکس از 48 عکاس برگزيده است که از مجموعه آثار 191 عکاس برجسته و هنرمند که در همايش مناسب‌سازي محيط شهري براي معلولين و جانبازان شرکت کرده بودند، انتخاب شده است. در ابتداي کتاب داوران اين همايش و همچنين اهداف آن بيان شده است و در ادامه عکس‌هاي برگزيده با مشخصات کامل ارائه‌شده‌اند.


تاثير انقلاب اسلامي ايران بر بيداري اسلامي
موضوع:
جنگ نرم - جنبش‌هاي اسلامي - كشورهاي عربي
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - تاثير
پديدآورنده:
نويسنده:محمدجواد انتظاري
ناشر:
فراديدنگار
40 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 0 -76-8912-964-978
978-964-8912-76-0
تاريخ نشر:19/01/93
قيمت پشت جلد :50000 ريال
كد ديويي:355.3434
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب: 

«انقلاب اسلامي ايران، با پايه‌ريزي بيداري اسلامي در ميان ملّت‌هاي جهان اسلام، بر ذهنيت‌ها و موقعيت ديني، سياسي مسلمنان و مشروعيت دولت‌هاي حاکم تکان شديدي وارد کرد و دوباره نقش دين و مذهب را در جامعه و سياست مطرح ساخت و نقطة حرکتي شد براي بيداري اسلامي و ساير جنبش‌هاي رهايي بخش و اسلامي در نقاط مختلف جهان اسلام و حتّي ساير ملل جهان.» در اين کتاب، با اشاره به برخي رويدادهاي انقلاب اسلامي، نقش انقلاب در بيداري اسلامي در جهان و همچنين، نقش انقلاب در فعّال شدن نيروهاي اسلامي بيان شده است.


جزيره آتش: آبادان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
نويسنده:زهرا عباسي
ناشر:
اميركبير، كتابهاي جيبي
144 صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ 1 - 500 نسخه 5 -536-303-964-978
978-964-303-536-5
تاريخ نشر:19/01/93
قيمت پشت جلد :35000 ريال
كد ديويي:8fa3.62
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب: 

کتاب حاضر، داستاني از مجموعة مناطق جنگي ايران است که مروري اجمالي و روايت گونه و داستان‌واره بر بعضي از رخدادهاي جنگي در مناطقي است که مستقيم و غيرمستقيم بخشي از تاريخ ماندگار هشت سل دفاع مقدس هستند. در داستان مي‌خوانيم: «از خانه فاصله مي‌گيرد. رو بر مي‌گرداند و هم رنگ خرابه‌هاي خانة پدري مي‌رود که هم مرز خانه‌اش است. بغض از چشم‌هاي ماتش بيرون مي‌ريزد. رو به تنه‌هاي سر کندة نخل‌ها زانو مي‌زند و همراه شهر بر اين سوگواري يزله مي‌رود».

فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري ارمنيان تهران
موضوع:
ارامنه - ايران - تهران - زندگي فرهنگي
ارامنه - ايران - تهران - سرگذشتنامه
پديدآورنده:
نويسنده:آندرانيك هويان
زيرنظر:عليرضا ناصري
ناشر:
پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
144 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 3 -08-6953-600-978
978-600-6953-08-3
تاريخ نشر:19/01/93
قيمت پشت جلد :110000 ريال
كد ديويي:955.972
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب: 

کتاب حاضر، به بيان و بررسي فعاليت‌ها و پيشينة فرهنگي و هنري ارمنيان در تهران پرداخته است. در اين راستا استقرار ارمنيان در تهران، مدارس و کودکستان‌ها، چاپخانه‌ها و روزنامه‌ها، تئاتر ارمنيان تهران، نويسندگان و مترجمان ارمني، ارمنيان در دارالفنون، نقاشان نامدار ارمني تهران، موسيقي‌دانان ارمني، هنرمندان ارمني در سينما، فعاليت‌هاي اجتماعي ارمنيان تهران و ... مورد بررسي و توجه قرار گرفته است.

نخستين فرهنگستان ايران به روايت اسناد: صورتجلسات آكادمي ادبيات و صنايع ظريفه (1305 - 1306 ش)
موضوع:
آكادمي ادبيات و منابع ظريفه - آرشيو
انجمنهاي ادبي - ايران
پديدآورنده:
به‌اهتمام:جواد مهدويان
ناشر:
موسسه تاليف ترجمه و نشر آثار هنري متن
160 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 - 300 نسخه 4 -196-232-964-978
978-964-232-196-4
تاريخ نشر:19/01/93
قيمت پشت جلد :75000 ريال
كد ديويي:8fa0.6
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

تداوم انديشه: خاطرات و مبارزات آيت‌الله سيدعبدالهادي حسيني شاهرودي
موضوع:
شاهرودي، سيدعبدالهادي، 1326.
مجتهدان و علما - ايران - سرگذشتنامه
مجتهدان و علما - ايران - فعاليتهاي سياسي
پديدآورنده:
تدوين:بنيامين شيرخاني
ناشر:
مركز اسناد انقلاب اسلامي، موسسه فرهنگي هنري و انتشارات
640 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1500 نسخه 5 -677-419-964-978
978-964-419-677-5
تاريخ نشر:20/01/93
قيمت پشت جلد :200000 ريال
كد ديويي:297.998
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب:
كتاب حاضر، يكي از موضوعات طرح تدوين تاريخ انقلاب اسلامي است كه در مركز اسناد انقلاب اسلامي تهيّه شده است. اين دفتر به شرح خاطرات و مبارزات «آيت‌الله حاج سيّد عبدالهادي حسيني شاهرودي» اختصاص يافته است. «آيت‌الله حسيني شاهرودي با ذوب شدن در راه و هدف امام خميني و تبعيت محض از ايشان و خلف صالحش، مقام معظّم رهبري، سعي در تقويت و تعظيم جايگاه ولايت فقيه داشته و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نكرده است.» مطالب كتاب در نه فصل تدوين شده كه طيّ آن به شرح زندگي، فعّاليت‌هاي سياسي، علمي و فرهنگي، مبارزات ايشان عليه رژيم بعثي، خاطرات، تأليفات، اسناد و تصاوير مربوط به ايشان و ... پرداخته شده است.

جريان‌ها و سازمان‌هاي مذهبي - سياسي ايران "از روي كارآمدن محمدرضا شاه تا پيروزي انقلاب اسلامي" سالهاي 1320 - 1357
موضوع:
جنبشهاي اسلامي - ايران
حزبهاي سياسي - ايران - تاريخ
روشنفكران - ايران
ايران - تاريخ - پهلوي، 1357 - 1304 - جنبشهاي اسلامي
ايران - سياست و حكومت - 1357 - 1320
ايران - تاريخ - انقلاب اسلامي، 1357 - علل
پديدآورنده:
نويسنده:رسول جعفريان
ناشر:
علم
1186 صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 - 1650 نسخه 6 -272-224-964-978
978-964-224-272-6
تاريخ نشر:20/01/93
قيمت پشت جلد :550000 ريال
كد ديويي:955.0824045
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

جنگ، دفاع و صلح از ديدگاه رهبر كبيرانقلاب اسلامي امام خميني (ره)
موضوع:
خميني، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنيانگذارجمهوري‌اسلامي‌ايران، 1279-1368 - نظريه درباره‌ جنگ ايران و عراق
خميني، روح‌الله، رهبرانقلاب‌وبنيانگذارجمهوري‌اسلامي‌ايران، 1279-1368 - نظريه درباره ‌دفاع
پديدآورنده:
نويسنده:مصطفي رادسر
نويسنده:اكبر پيوسته
ويراستار:سجاد پيوسته
ناشر:
سنگ فرش
116 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه 5 -6-94130-600-978
978-600-94130-6-5
تاريخ نشر:20/01/93
قيمت پشت جلد :90000 ريال
كد ديويي:955.0842
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

خاطرات حجت‌الاسلام و المسلمين محمدتقي عبدوس
موضوع:
عبدوس، محمدتقي، 1328 - خاطرات
واعظان - ايران - خاطرات
روحانيت - ايران - فعاليتهاي سياسي
پديدآورنده:
تدوين:حسن شمس‌آبادي
ناشر:
مركز اسناد انقلاب اسلامي، موسسه فرهنگي هنري و انتشارات
316 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1500 نسخه 7 -673-419-964-978
978-964-419-673-7
تاريخ نشر:20/01/93
قيمت پشت جلد :98000 ريال
كد ديويي:297.754924
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب:
كتاب حاضر، يكي از موضوعات طرح تدوين تاريخ انقلاب اسلامي است كه در مركز اسناد انقلاب اسلامي تهيّه شده است. اين دفتر دربردارندة مجموعه‌اي از خاطرات «حجت‌الاسلام محمّدتقي عبدوس» است كه در سال‌هاي 1385 تا 1389، طيّ يازده جلسه مصاحبه از ايشان، ضبط و ثبت شده است. مطالب اثر در سه فصل تدوين شده كه در فصل نخست، پيشينة خانوادگي راوي و تأليفات ايشان ذكر شده است. در فصل دوم، محورهاي كيفيت آشنايي ايشان با انديشه‌هاي حضرت امام و ورودش به عرصة سياست، جلسات مذهبي و سياسي دهة 50، سفرهاي تبليغي و ... درج شده است. فصل سوم نيز، مهم‌ترين فعّاليت‌هاي حجت‌الاسلام عبدوس، پس از پيروزي انقلاب را دربر مي‌گيرد.

گيلانغرب در جنگ
موضوع:
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - گيلان غرب
گيلانغرب
پديدآورنده:
نويسنده:محمد‌رضا تمري
ناشر:
مركز اسناد انقلاب اسلامي، موسسه فرهنگي هنري و انتشارات
196 صفحه - پالتويي (شوميز) - چاپ 1 - 2500 نسخه 5 -680-419-964-978
978-964-419-680-5
تاريخ نشر:20/01/93
قيمت پشت جلد :45000 ريال
كد ديويي:955.08430922
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:تهران - تهران

منبع: ketab.ir


برچسب‌ها: کتابخانه
+ نوشته شده توسط ا.صحفی در 93/04/11 و ساعت 23 |